In juni staat het jaarlijks terugkerend aspergediner weer gepland.
De datum hier van is 26 juni.